GR- výroba a servis elektrických pecí

Vítáme Vás na webových stránkách firmy -GR- výroba a servis elektrických pecí. Na českém trhu působíme již od poloviny roku 1990. Pro naše výrobky používáme ochrannou známku -GR-.

Motto

Naší nejlepší reklamou je spokojený zákazník, který oceňuje vysokou kvalitu a technickou úroveň našich výrobků včetně rychlého servisu.

Stručně o působnosti naší firmy od jejího založení až po současnost.

Naše firma byla zpočátku zaměřena jen na výrobu elektrických odporových muflových pecí pro výpal keramiky do objemu 0,5 m3 a teploty do 1200°C. Uspořádání pecního prostoru těchto pecí bylo chráněno u patentového úřadu ČR jako UŽITNÝ VZOR. Konstrukce pecního prostoru velice usnadňuje a zrychluje manipulaci s výrobky při jejich zakládání a vyjímání z pece, což předurčuje tyto pece pro používání v různých školských zařízeních, Domech dětí a mládeže nebo v různých sociálních ústavech, pro práci s lidmi postiženými různými vadami. Začátkem roku 1993 byla výroba rozšířena o laboratorní pece.

Na všechny naše pece byla v roce 1996 provedena certifikace Strojírenským zkušebním ústavem v Brně, autorizovanou osobou č. 202 a v roce 2003 byla certifikace obnovena a rozšířena podle směrnice č. 73/23/EHS. V tomto roce byla výroba ještě rozšířena o zakázkovou výrobu podle specifických požadavků zákazníků. V menším měřítku provádíme též opravy i rekonstrukce starších pecí, u kterých není v ČR zajišťován servis.

Současnost

Od poloviny roku 2004 spolupracujeme s firmou EXOVA (dříve Bodycote Materials Testing). Jako schválený dodavatel pro firmu EXOVA je nyní naše činnost z velké části zaměřena na servisní práce a výrobu nových laboratorních pecí nejen pro plzeňskou laboratoř Exova, ale i pro její sesterské laboratoře mimo ČR. Našimi dalšími zákazníky jsou různá průmyslová pracoviště, laboratoře výzkumných ústavů, vysokých škol a vědeckých ústavů jak v ČR tak i v zahraničí. Pro svou činnost využíváme dlouholetých zkušeností získaných při dřívějším působení v materiálovém výzkumu Výzkumného a zkušebního ústavu Škodových závodů v Plzni.

Na všechny naše výrobky poskytujeme záruční a pozáruční doživotní servis. Servis našich pecí pro zákazníky v severomoravském kraji též provádí firma MAT spol. s r.o. se sídlem v Ostravě. Tel.: 596 964 686, fax: 596 966 945


Všechny naše pece předáváme zákazníkovi provozně vyzkoušené a tepelně exponované teplotním režimem pro zvýšení životnosti topných článků a vyhoření organických příměsí v izolačních materiálech.

GR PECEVýroba a servis elektrických pecí

Servis elektrických pecí

Servis elektrických pecí

Za více než 20 let se firma GR stala jedničkou ve výrobě celé řady elektrických laboratorních a průmyslových pecí a zařízení pro tepelné ohřevy.

Poptávka na servis  >

Výroba elektrických pecí

Výroba elektrických pecí

Nabízíme laboratorní pece, které jsou schopny pokrýt rozsah teplot od 50 do 1320 °C. Nabízíme rovněž řešení pro nízké teploty s přesnou regulací.

Poptávka na výrobu  >